Thong ke XSMN – Thống kê miền Nam miễn phí đầy đủ nhất

Thống kê miền Nam – Thống kê XSMN đầy đủ nhất trong từ 10 lần quay đến 50 lần quay cho ra bảng thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Thống kê giải đặc biệt XSMN – giải có giá trị cao nhất

Giải đặc biệt miền Nam là giải có giá trị cao nhất trị giá 2 tỉ đồng, với thống kê đặc biệt XSMN sẽ giúp bạn biết được tuần suất xuất hiện của những con số may mắn của giải đặc biệt.

BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMN TỪ 03-01-2023 ĐẾN 01-02-2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
257201
558222
444232
742910
804309
940535
292709
123923
144979
357105
822288
209766
660600
140182
830434
045594
713865
078483
945974
838980
834815
680217
978673
488615
470279
530836
825071
356396
288300
409362
553182
883853
399953
392380
515546
793235
686404
761195
426832
951703
475709
623494
114916
364533
363263
067127
315368
745825
808214
241081
893450
698207
495709
622760
105565
332403
929647
171253
003168
908607
293317
792253
205717
708575
368280
199613
276935
743731
026185
951032
155515
831255
405901
021982
723196
208093
201243
772132
790795
120705
397242
528265
483886
459562
003053
173861
235543
598862
717484
923650
566289
595292
750488
153878

Thống kê lô gan miền Nam – những cặp số lâu chưa xuất hiện

Lô gan miền Nam là những cặp số lâu chưa xuất hiện, với bảng thổng kê những cặp số lâu chưa xuất hiện sẽ giúp bạn biết được những cặp số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

BẢNG THỐNG KÊ LO GAN XSMN TỪ 03-01-2023 ĐẾN 01-02-2023

Con số Số kỳ chưa xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
93 10 kỳ (10 ngày) 66.6667% 2023-01-23
37 9 kỳ (9 ngày) 70% 2023-01-24
33 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2023-01-26
54 7 kỳ (7 ngày) 76.6667% 2023-01-26
82 6 kỳ (6 ngày) 80% 2023-01-27
52 6 kỳ (6 ngày) 80% 2023-01-27
02 6 kỳ (6 ngày) 80% 2023-01-27
44 6 kỳ (6 ngày) 80% 2023-01-27
17 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
21 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
74 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
76 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
42 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
68 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
50 5 kỳ (5 ngày) 83.3333% 2023-01-28
14 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2023-01-29
28 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2023-01-29
26 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2023-01-29
86 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2023-01-29
43 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2023-01-29
36 4 kỳ (4 ngày) 86.6667% 2023-01-29
40 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
45 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
39 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
06 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
08 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
83 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
70 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
64 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
16 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
59 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
25 3 kỳ (3 ngày) 90% 2023-01-30
65 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
53 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
24 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
22 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
09 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
73 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
15 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
95 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
96 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
62 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
10 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
89 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
58 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
19 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
98 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
75 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
49 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
29 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
72 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
38 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
99 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
55 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
81 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
48 2 kỳ (2 ngày) 93.3333% 2023-01-31
51 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
94 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
46 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
88 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
78 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
30 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
97 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
41 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
35 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
05 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
23 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
01 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
80 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
77 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
60 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
07 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
13 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
87 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
92 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
32 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
71 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
61 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
56 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
63 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
27 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
66 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
20 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
03 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
79 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
34 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
90 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
31 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
85 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
84 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
11 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
04 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
69 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
57 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
67 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
00 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
12 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
47 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
18 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01
91 1 kỳ (1 ngày) 96.6667% 2023-02-01

Thống kê tần suất miền Nam – những cặp số thường xuyên xuất hiện

Với thống kê tần suất XSMN – những cặp số xuất xuất hiện liên tiếp trong những lần quay số mở thưởng miền Nam, người chơi sẽ biết được những cặp số thường xuyên xuất hiện.

CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XSMN TỪ 03-01-2023 ĐẾN 01-02-2023

Con số Số lần xuất hiện Tỷ suất trên 30 kỳ quay Kỳ xuất hiện cuối
51 27 lần 96.6667% 2023-02-01
65 27 lần 93.3333% 2023-01-31
94 26 lần 96.6667% 2023-02-01
46 25 lần 96.6667% 2023-02-01
88 25 lần 96.6667% 2023-02-01
78 25 lần 96.6667% 2023-02-01
30 25 lần 96.6667% 2023-02-01
53 25 lần 93.3333% 2023-01-31
97 24 lần 96.6667% 2023-02-01
41 24 lần 96.6667% 2023-02-01
35 24 lần 96.6667% 2023-02-01
05 23 lần 96.6667% 2023-02-01
24 22 lần 93.3333% 2023-01-31
22 22 lần 93.3333% 2023-01-31
40 22 lần 90% 2023-01-30
45 22 lần 90% 2023-01-30
17 22 lần 83.3333% 2023-01-28
23 21 lần 96.6667% 2023-02-01
01 21 lần 96.6667% 2023-02-01
09 21 lần 93.3333% 2023-01-31
80 20 lần 96.6667% 2023-02-01
77 20 lần 96.6667% 2023-02-01
60 20 lần 96.6667% 2023-02-01
07 20 lần 96.6667% 2023-02-01
13 20 lần 96.6667% 2023-02-01
87 20 lần 96.6667% 2023-02-01
39 20 lần 90% 2023-01-30
21 20 lần 83.3333% 2023-01-28
92 19 lần 96.6667% 2023-02-01
32 19 lần 96.6667% 2023-02-01
71 19 lần 96.6667% 2023-02-01
61 19 lần 96.6667% 2023-02-01
56 19 lần 96.6667% 2023-02-01
63 19 lần 96.6667% 2023-02-01
73 19 lần 93.3333% 2023-01-31
14 19 lần 86.6667% 2023-01-29
27 18 lần 96.6667% 2023-02-01
15 18 lần 93.3333% 2023-01-31
95 18 lần 93.3333% 2023-01-31
96 18 lần 93.3333% 2023-01-31
28 18 lần 86.6667% 2023-01-29
82 18 lần 80% 2023-01-27
66 17 lần 96.6667% 2023-02-01
62 17 lần 93.3333% 2023-01-31
10 17 lần 93.3333% 2023-01-31
06 17 lần 90% 2023-01-30
26 17 lần 86.6667% 2023-01-29
86 17 lần 86.6667% 2023-01-29
74 17 lần 83.3333% 2023-01-28
20 16 lần 96.6667% 2023-02-01
03 16 lần 96.6667% 2023-02-01
79 16 lần 96.6667% 2023-02-01
34 16 lần 96.6667% 2023-02-01
90 16 lần 96.6667% 2023-02-01
31 16 lần 96.6667% 2023-02-01
08 16 lần 90% 2023-01-30
83 16 lần 90% 2023-01-30
52 16 lần 80% 2023-01-27
37 16 lần 70% 2023-01-24
85 15 lần 96.6667% 2023-02-01
84 15 lần 96.6667% 2023-02-01
89 15 lần 93.3333% 2023-01-31
58 15 lần 93.3333% 2023-01-31
19 15 lần 93.3333% 2023-01-31
98 15 lần 93.3333% 2023-01-31
70 15 lần 90% 2023-01-30
43 15 lần 86.6667% 2023-01-29
76 15 lần 83.3333% 2023-01-28
42 15 lần 83.3333% 2023-01-28
11 14 lần 96.6667% 2023-02-01
04 14 lần 96.6667% 2023-02-01
75 14 lần 93.3333% 2023-01-31
49 14 lần 93.3333% 2023-01-31
29 14 lần 93.3333% 2023-01-31
72 14 lần 93.3333% 2023-01-31
36 14 lần 86.6667% 2023-01-29
68 14 lần 83.3333% 2023-01-28
69 13 lần 96.6667% 2023-02-01
57 13 lần 96.6667% 2023-02-01
38 13 lần 93.3333% 2023-01-31
64 13 lần 90% 2023-01-30
50 13 lần 83.3333% 2023-01-28
67 12 lần 96.6667% 2023-02-01
00 12 lần 96.6667% 2023-02-01
12 12 lần 96.6667% 2023-02-01
47 12 lần 96.6667% 2023-02-01
18 12 lần 96.6667% 2023-02-01
99 12 lần 93.3333% 2023-01-31
55 12 lần 93.3333% 2023-01-31
81 12 lần 93.3333% 2023-01-31
48 12 lần 93.3333% 2023-01-31
02 12 lần 80% 2023-01-27
33 12 lần 76.6667% 2023-01-26
16 11 lần 90% 2023-01-30
59 11 lần 90% 2023-01-30
54 10 lần 76.6667% 2023-01-26
93 9 lần 66.6667% 2023-01-23
25 8 lần 90% 2023-01-30
91 6 lần 96.6667% 2023-02-01
44 6 lần 80% 2023-01-27

Thống kê đầu đuôi miền Nam – con số đầu và đuôi lô tô

Thống kê đầu đuôi miền Nam hay còn được gọi “Sớ đầu đuôi”, là tổng hợp thống kê những con số đầu và đuôi của kết quả xổ số miền Nam.

BẢNG THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI XSMN TỪ 03-01-2023 ĐẾN 01-02-2023

Đầu LOTO Số lần về Đuôi LOTO Số lần về
0 5, 3, 4, 0, 7, 1, 9, 6, 8, 2 172 0 2, 8, 0, 6, 3, 9, 1, 4, 7, 5 176
1 1, 2, 3, 8, 5, 9, 0, 6, 4, 7 160 1 1, 4, 5, 7, 6, 9, 3, 0, 8, 2 178
2 0, 3, 7, 4, 2, 9, 5, 8, 6, 1 176 2 9, 3, 1, 6, 2, 7, 4, 5, 8, 0 164
3 2, 4, 5, 0, 1, 8, 9, 6, 3, 7 175 3 0, 2, 1, 6, 7, 5, 8, 4, 3, 9 172
4 6, 1, 7, 9, 8, 0, 5, 3, 2, 4 167 4 9, 0, 8, 3, 2, 6, 1, 7, 4, 5 158
5 1, 6, 7, 8, 5, 3, 9, 0, 2, 4 161 5 0, 8, 3, 7, 5, 1, 9, 6, 2, 4 181
6 9, 7, 0, 6, 1, 3, 2, 5, 4, 8 171 6 4, 6, 5, 9, 0, 1, 2, 3, 8, 7 170
7 7, 8, 9, 1, 5, 3, 2, 0, 6, 4 174 7 6, 9, 7, 0, 4, 8, 5, 2, 1, 3 177
8 0, 8, 5, 4, 7, 9, 1, 3, 6, 2 173 8 8, 7, 1, 5, 4, 9, 3, 0, 2, 6 165
9 2, 4, 7, 1, 0, 9, 5, 8, 6, 3 163 9 6, 7, 8, 9, 0, 4, 1, 2, 3, 5 151

Thong ke xsmn là chức năng có tính thực dụng cao, những con số tại thống kê miền Nam cho người chơi biết được những con số chính xác nhất thường xuyên xuất hiện hoặc những con số “gan lì” – lô gan lâu chưa xuất hiện hay những cặp số đầu đuôi trong những lần trước.

Thống kê xổ số miền Nam đưa đến người xem thông tin gì?

Thống kê miền Nam được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng cho người thường tham gia xổ số hoặc lô tô do nhà nước cấp phép.

Thống kê miền Nam sẽ mang đến cho người xem những thông tin sau:

- Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam: tổng hợp những giải độc đắc có giá trị cao nhất của XSMN.

- Thống kê lô gan mn: tổng hợp những con số “gan lì” lâu chưa xuất hiện.

- Tần suất miền Nam: tổng hợp những con số thường xuyên xuất hiện trong những kỳ quay gần đây.

- Sớ đầu đuôi mn: tổng hợp đầu đuôi loto.

Thống kê KQXSMN góp phần không nhỏ khi là tiền đề để chuyên mục Dự đoán XSMN hay Quay thử XSMN ra đời.

Dựa vào thống kê đầy đủ đến từ hệ thống xsmb99 từ đó phần mềm Dự đoán và Quay thử sẽ sử dụng thuật toán để đưa ra những dãy số mang tính tham khảo cao, góp phần hỗ trợ người chơi.

Thống kê XSMN được phát hành khi nào?

Cụ thể sau khi kết thúc quay số mở thưởng xsmn lúc 4h30', hệ thống xsmb99 của chúng tôi sẽ cập nhật kết quả hôm nay vào hệ thống dữ liệu, từ đó đưa ra những con số thống kê đầy đủ và chính xác nhất.

Chi tiết lịch phát hành thống kê XSMN:

- Thống kê miền Nam thứ 2 với các đài: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

- Thống kê MN thứ 3 với các đài: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

- Thống kê xổ số MN thứ 4 với các đài: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

- Thống kê XSMN thứ 5 với các đài: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

- Thống kê KQXSMN thứ 6 với các đài: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

- Thống kê kết quả MN thứ 7 với các đài: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

- Thống kê xổ số miền Nam chủ nhật với các đài: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Vì sao phải tham khảo thống kê miền Nam tại xsmb99?

Thống kê MN tại xsmb99 sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí đầy đủ và chi tiết nhất từ 10 – 50 kỳ quay, dành cho tất cả mọi người tham khảo.

Thống kê miền Nam tại xsmb99 giúp người xem tiết kiệm thời gian khi soạn thủ công “Sớ XSMN”, việc soạn “sớ thủ công” sẽ làm mất rất nhiều thời gian, không những thế mà đôi khi còn có những thiếu sót làm mất đi những con gan may mắn.

Bảng thống kê miền Nam tại xsmb99 được sắp xếp 1 cách khoa học, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt được thông tin, tổng hợp con số thường xuyên xuất hiện, hay những con số gan lì hoặc những con số trong giải đặc biệt. Từ đó người xem có thể dễ dàng “chốt” được con số ưng ý nhất.

Người xem có thể tùy ý lựa chọn xem thống kê miền Nam từ 10 – 50 kỳ quay số mở thưởng.

Mẹo: Khi tham gia thống kê XSMN hoặc những thống kê tỉnh thành khác các bạn chỉ nên tham khảo từ 50 kỳ quay thưởng trở về, đây là “mẹo nhỏ” được xsmb99 biết được sau nhiều năm tổng hợp và thống kê các con số.

Với thống kê XSMN tại xsmb99, người chơi sẽ không phải tốn nhiều thời gian để soạn thủ công “sớ” và dễ dàng xem được đầy đủ kết quả xổ số miền Nam.